RUP Proven centrum herziening

Raadpleging start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Proven centrum herziening'

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 augustus 2021 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Proven Centrum herziening’ goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd van maandag 6 september 2021 tot en met donderdag 4 november 2021.

De start- en procesnota van het RUP ‘Proven Centrum herziening’ konden gedurende deze periode ingekeken worden in de dienst Omgeving van de stad, Veurnestraat 22 te Poperinge of op deze pagina.

Daarnaast werd op donderdag 7 oktober 2021 een participatiemoment georganiseerd in het OC DE Croone, Provenplein 29 te Proven.

Opmerkingen en bezwaren konden tot 4 november 2021 worden ingediend door:

  • Een aangetekende brief te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.

of

  • Een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te Poperinge

Aankondiging raadpleging356,1 Kb(pdf)

Startnota6,9 Mb(pdf)

Procesnota515,1 Kb(pdf)