RUP woon- werklint Ieperseweg, 1ste gedeeltelijke herziening

Fase startnota

De raadplegingsperiode voor dit RUP vond plaats van 26/08/2019 tot 24/10/2019.

Het participatiemoment ging door op 26/09/2019.

Procesnota733,2 Kb(pdf)

Startnota2,1 Mb(pdf)

Verslag participatiemoment173,5 Kb(pdf)

Fase scoping

Scopingsnota dd. april 20202,2 Mb(pdf)

Scopingsnota dd. juli 20213 Mb(pdf)

Scopingsnota december 20213 Mb(pdf)

Fase voorlopige vaststelling / openbaar onderzoek

In zitting van 28 februari 2022 stelde de gemeenteraad het ontwerp van RUP woon- werklint Ieperseweg 1ste gedeeltelijke herziening voorlopig vast.

Het ontwerp van het RUP ligt voor iedereen ter inzage op de Dienst Omgeving, afdeling Ruimtelijke Planning van de stad Poperinge, Veurnestraat 22, tijdens de gewone kantooruren tijdens de periode 4 april 2022 t.e.m 2 juni 2022.

De documenten vind je ook hieronder terug.

Bezwaren en/of opmerkingen bezorg je uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk tegen ontvangstbewijs of digitaal aan de GECORO (p/a Grote Markt 1, 8970 Poperinge of gecoro@poperinge.be)

Toelichtingsnota2,6 Mb(pdf)

Bestemmingsplan1,3 Mb(pdf)

Stedenbouwkundige voorschriften746,9 Kb(pdf)

Plan bestaande toestand1,5 Mb(pdf)

Procesnota512,4 Kb(pdf)

Besluit voorlopige vaststelling590,3 Kb(pdf)