Retributie omgevingsvergunningsaanvragen en -meldingen en vastgoed- en milieu-informatie

Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor omgevingsvergunningsaanvragen en -meldingen en aanvragen naar vastgoed- en milieu-informatie.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 24 december 2019.

Omgevingsvergunningsaanvragen en - meldingen en vastgoed- en milieu-informatie813,8 Kb(pdf)