Relanceplan lokaal socio-economisch leven Poperinge

De stad Poperinge legt een algemeen relanceplan op tafel dat concreet en vlug uitvoerbaar is.

Het plan ter waarde van in totaal meer dan 500.000 euro berust op bestaande en gekende systemen en steunt op een mix van maatregelen.

Sinds de start van de coronacrisis is heel wat op de lokale besturen afgekomen. Toen er voor het eerst echt sprake was van een exit-strategie en de eerste signalen er waren dat (onder voorbehoud) de winkels en scholen geleidelijk weer opstarten, werd in mei een relanceplan voorgelegd aan de Poperingse gemeenteraad om het lokale socio-economische leven te ondersteunen.

Het college van burgemeester en schepenen nam reeds een aantal maatregelen zoals het schrappen van de terrasbelasting voor 2020, het tijdelijk opschorten van betalend parkeren, geen innames openbaar domein tijdens het 2e kwartaal, vrijstelling abonnementen vrijdagmarkt, een onmiddellijke uitbetaling van subsidies en een verlenging van de zwembadabonnementen.

De stad plant bijkomende lokale maatregelen die een impact hebben op de lokale economie, de consument en verenigingen. Hiervoor worden vooral bestaande en gekende systemen verder uitgebouwd.

  • Ondersteunen lokale economie

Als er één iets is dat deze crisis aantoont, dan is dat het belang van de lokale economie. Omdat onze verplaatsingen beperkt werden en onze leefwereld kleiner werd, bleek plots hoe belangrijk lokale zaken zijn. De algemene gemeentebelasting op bedrijven wordt gehalveerd en verminderd tot 50,00 euro.

  • Gratis deelname aan de Pop.pas en Pop.kado

De stad biedt een gratis deelname aan de Pop.pas en Pop.kado in 2020 en 2021 aan de huidige deelnemers, maar ook aan ondernemers (handelaars en horeca) die in het systeem willen instappen. De voordelen van dit systeem in tijden van crisis zijn heel duidelijk: het platform is reeds ingeburgerd bij de consument en nieuwe ondernemers kunnen vlot aansluiten.

  • Financiële stimulansen voor de consument en zo ook voor de ondernemers

Per verkocht Pop.kado in 2020 geeft de stad 20% extra waarde. Wie bijvoorbeeld een Pop.kado van 100 euro koopt, krijgt een cadeaubon ter waarde van 120 euro. Een rechtstreekse investering in de Poperingse ondernemers.

In het huidige systeem is er elke week een winnaar met de Pop.pas die 250 euro wint. In 2020 en 2021 wordt het aantal winstkansen en winnaars vermeerderd.

Daarnaast wordt de koopkracht van elk gezin verhoogd met 20 euro in de vorm van een Pop.kado. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de ondernemers, het is aan hen om creatief om te springen met dit gegeven en de consument te overtuigen om de bon bij hen te besteden. Wie de bon zelf niet wenst te gebruiken, kan deze inleveren bij de Sociale dienst ter ondersteuning van mensen die een extra financieel duwtje kunnen gebruiken.

  • De veiligheid van de burger verhogen

De stad stelt zelf voor elke inwoner één gratis herbruikbaar mondmasker ter beschikking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het trekkingsrecht van de Provincie West-Vlaanderen (20.000 euro).

Bij een lokaal ondernemer kocht de stad drie autonoom werkende wasbakjes voor het veilig wassen van handen aan de stadsloketten. Dit als proefproject en voorbeeld voor andere locaties, instellingen of bedrijven.

  • Socio-culturele leven, toerisme en horeca stimuleren

Verenigingen behouden minstens de subsidie die ze ontvingen voor het werkjaar 2019. Subsidies voor evenementen die niet kunnen doorgaan worden voor 50% uitbetaald. Dit ter compensatie voor de reeds gemaakte kosten en als startkapitaal voor de volgende editie.

De diensten Toerisme en Lokale economie werken gezamenlijk een promotiecampagne uit voor onze stad waarbij de toeristische troeven en de horeca in de verf gezet worden.

Al die voorgestelde maatregelen worden samen geraamd op zo’n 500.000 euro. Het vraagt enkele weken tijd om alles in te voeren. Veel geld, maar de stad stelt de Poperingenaars gerust. De stad Poperinge is financieel gezond en deze bijkomende investeringen komen nu meer dan ooit van pas. Er wordt geen belastingverhoging voorzien, de oplossingen worden uitsluitend binnen de eigen budgetten gezocht, de huidige omstandigheden zorgen voor minder uitgaven en de relancemaatregelen worden gespreid over verscheidene jaren.

Het plan werd eind mei aan de gemeenteraad voorgelegd. Hoe dan ook is het niet de bedoeling om op te starten vooraleer de horeca terug open mag. Maar het stadsbestuur maakt er nu wel volop werk van.

Gepubliceerd opdinsdag 26 mei 202011.00 u.