Subsidie voor externe bewaking voor fuiven

Dit reglement regelt de toekenning en subsidiëring van externe bewaking voor fuiven van erkende verenigingen met een afzonderlijke actieve jeugdwerking.

Voorwaarden

Een fuif/festival komt in aanmerking als:

  • de fuif plaatsvindt in Poperinge
  • de hoofdactiviteit een fuif/festival is
  • die plaatsvindt op een andere locatie dan in een café (Op voorwaarde dat deze locatie beantwoordt aan alle veiligheidsvoorschriften. Locaties die niet specifiek ingericht of bestemd zijn voor fuiven, moeten goedkeuring krijgen van de brandweer).
  • die georganiseerd wordt door een erkende vereniging met een actieve jeugdwerking.

Een fuif kan de subsidie krijgen als aan al deze voorwaarden is voldaan:

  • de organisator voorziet vrijwillige bewakers zoals omschreven in de algemene zonale politieverordening openbare orde (1 security en per 250 personen +1 security) ter ondersteuning van de professionele bewakingsagenten.
  • de organisator schakelt min. 2 professionele bewakingsagenten in (Die zijn onderworpen aan de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, dragen een uniform van de onderneming en moeten hun identificatie zichtbaar maken).
  • de organisator maakt gebruik van één van de vergunde bewakingsondernemingen, te vinden via www.vigilis.be of www.besafe.be.
  • de minimum inzet van de bewakingsagenten gebeurt tussen 0 u. – 4.30 u.

Aanvraag

Stap 1 - de organisatoren moeten min. 1 maand voor de fuif het meldingsformulier correct indienen via Toelating organiseren evenement - Poperinge.

Stap 2 - aanvraag indienen (min. 1 maand vóór de fuif met een boekingsbewijs)

Stap 3 - verantwoordingsdossier indienen (uiterlijk tot 2 maanden na afloop van het evenement)

Bijlagen

Reglement subsidiëring externe bewaking fuiven

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2023.
  • 📅 Bekendmaking op 29 augustus 2023.