Reglement voor de registratie en de behandeling van klachten

Dit reglement regelt de registratie en behandeling van klachten. Dit zijn manifeste uitingen van ontevredenheid over een al dan niet verrichte handeling of prestatie van een medewerker van de stad, hieronder vallen dus geen meldingen, suggesties, petities,….  Op het einde van de behandeling wordt de klacht als gegrond, deels gegrond, ongegrond of als beleidsaanbeveling beoordeeld.  Gegronde en deels gegronde klachten leiden tot acties.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2016.
  • 📅 Bekendmaking op 31 mei 2016.

Reglement voor de behandeling en de registratie van klachten362,5 Kb(pdf)