Reglement tot vaststelling beleidskader inspraak en participatie

Dit reglement stelt in het algemeen het kader vast, waarbinnen de inspraak en participatie van inwoners en van verenigingen in het beleid van de stad kunnen plaatsvinden. Het regelt de algemene principes van inspraak en participatie die in de relevante en toepasselijke  besluiten en reglementen van de gemeenteraad nader geregeld kunnen worden.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 juli 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2021.

Reglement vaststelling beleidskader inspraak en participatie