Retributie sneeuwtelefoon

De stad organiseert een ijzel- en sneeuwruimdienst voor oudere senioren, minder mobiele en zorgbehoevende mensen die via ‘de sneeuwtelefoon’ deze dienstverlening aanvragen. De retributie voor de geleverde prestatie bedraagt 2,00 € en wordt door de aanvrager/bewoner onmiddellijk en contant betaald aan de medewerker die voor het sneeuwruimen instond.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2011.
  • 📅 Bekendmaking op 30 december 2011.

Sneeuwtelefoon27,9 Kb(pdf)