Retributie sneeuwtelefoon

De stad organiseert een ijzel- en sneeuwruimdienst voor senioren, minder mobiele en zorgbehoevende mensen die dit via de sneeuwtelefoon aanvragen. De retributie hiervoor bedraagt 2 euro. De aanvrager/bewoner betaalt dit onmiddellijk en contant aan de medewerker die voor het sneeuwruimen instond. Aanvragers registreren zich eerst bij dienst Welzijn

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 december 2011.
  • 📅 Bekendmaking op 30 december 2011.

Sneeuwtelefoon27,9 Kb(pdf)