Reglement regeling en organisatie van inspraak en participatie vanuit de woonkernen deelgemeenten en ter ondersteuning van het dorpsleven

Dit reglement regelt de wijze waarop inspraak en participatie verlopen vanuit de diverse woonkernen van de deelgemeenten van Poperinge. Dit reglement ondersteunt en faciliteert daarenboven door diverse maatregelen het maatschappelijk leven in die diverse woonkernen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 juli 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2021.

Reglement inspraak en participatie woonkernen deelgemeenten