Reglement Psychologische dienst

Het reglement eerstelijnspsychologische functie beschrijft onder meer de kernopdrachten van de eerstelijnspsychologische functie, de doelgroep, de aanmeldingsprocedure en de tarieven.

  • 📅 Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 4 juli 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 6 juli 2022.

Reglement psychologische dienst126,4 Kb(pdf)