Registratie stemrecht niet-Belgen

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor provincieraadsverkiezingen. Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Voorwaarden

Kiesvoorwaarden niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister, of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister. Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

Kiesvoorwaarden niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister, of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

Procedure

Je dient uiterlijk op 31 juli 2024  je aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in.

Dit kan online of via een van onderstaande formulieren:

Aanvraagformulier inschrijving gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie.docx25,8 Kb(docx)

Aanvraagformulier inschrijving gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgische burgers van de Europese Unie.docx24,6 Kb(docx)

 • met een kopie van je identiteitskaart af te geven aan het onthaal in het stadhuis ( Administratief Centrum, Grote Markt 1, 8970 Poperinge ) 
 • per post samen met een kopie van je identiteitskaart per post naar Dienst Verkiezingen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.
 • per e-mail samen met een kopie van je identiteitskaart naar verkiezingen@poperinge.be.
 • na afspraak bij de dienst Burgerzaken, breng je verblijfskaart mee

Goed om weten

Het stadsbestuur zal je aanvraag onderzoeken.

Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, ontvang je een officieel bericht van de stad.

Je kan je inschrijving verifiëren bij je gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER,  ( «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen»).

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt je officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht op de site www.verkiezingen.fgov.be.