EU-burger - Verkiezingen 9 juni 2024

De volgende Europese verkiezingen in België worden gehouden op 9 juni 2024. Om de vijf jaar kiezen burgers wie er in het Europees Parlement zetelt.

Ben je een Europese onderdaan en woon je in Poperinge, dan kan je hier ook stemmen. Schrijf je in als kiezer zodat je kan stemmen op kandidaten van de Belgische lijsten op 9 juni 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :

  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  • een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  • minstens 16 jaar oud zijn
  • stemrecht hebben
  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst 

Procedure

Je dient uiterlijk op 31 maart 2024  je aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen in. Dit kan:

  • online 
  • door het ingevulde en ondertekende formulier, met een kopie van je identiteitskaart af te geven aan het onthaal in het stadhuis ( Administratief Centrum, Grote Markt 1, 8970 Poperinge ) 
  • per post: stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met een kopie van je identiteitskaart per post naar Dienst Verkiezingen, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.
  • per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier in en stuur het samen met een kopie van je identiteitskaart naar verkiezingen@poperinge.be.
  • na afspraak bij de dienst Burgerzaken, breng je verblijfskaart mee

Goed om weten

Het stadsbestuur zal je aanvraag onderzoeken.

Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, ontvang je een officieel bericht van de stad.

Wanneer je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, ben je wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 in Poperinge te stemmen. Je kan dan voor deze verkiezingen niet meer stemmen in je land van herkomst. 

Als je bij volgende verkiezingen voor het Europees Parlement opnieuw in je land van herkomst wil stemmen, moet je je inschrijving in Poperinge intrekken. Dat kan ook als je bij de volgende verkiezingen niet meer wil stemmen. Een intrekking aanvragen kan niet tussen 1 april 2024 en 9 juni 2024.

Als je vroeger al erkend werd als kiezer voor de Europese verkiezingen, bijvoorbeeld in 2014 of 2019, dan moet je geen nieuwe aanvraag indienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en is voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Je kan je inschrijving verifiëren bij je gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER,  ( «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen»).

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt je officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht op de site www.verkiezingen.fgov.be.

Regelgeving

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op de website van de Europese verkiezingen.