Recyclagepark - soorten afvalstoffen

Coronamaatregel: mondmasker verplicht

Wat kun je gratis naar het recyclagepark brengen

Alleen afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding worden op het recyclagepark toegelaten: bol glas, papier en karton, pmd, oude metalen, textiel, tl-lampen, motorolie, frituurvet en -olie, (auto)batterijen, piepschuim, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), klein gevaarlijk afval (KGA)

Wat kun je tegen betaling naar het recyclagepark brengen

Volgende afvalstoffen kun je betalend naar het recyclagepark brengen: grof brandbaar huisvuil, gipsmaterialen en -platen, bouw- en sloopafval, vlak glas, houtafval, harde plastics, tuinafval

Wat kun je niet naar het recyclagepark brengen

  • Gewoon restafval kan niet op het recyclagepark. Dat hoort thuis in de restafvalzak die wekelijks aan huis wordt opgehaald.
  • Vervallen medicatie kan je terugbrengen naar de apotheker.
  • Lege gasflessen breng je naar de gasleverancier.
  • Voor autobanden geldt een terugnameplicht; dus kan je ermee terecht bij de handelaar waar je nieuwe banden koopt.
  • Met dode huisdieren kun je niet terecht op het recyclagepark.
  • Groente- en fruitafval zijn niet toegelaten.
  • Materialen worden thuis verkleind en gescheiden. Afvalstoffen die te groot of te omvangrijk zijn, kun je niet kwijt op het Recyclagepark.