Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Recyclagepark - soorten afvalstoffen

Wat kun je gratis naar het recyclagepark brengen

Alleen afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding worden op het recyclagepark toegelaten: bol glas, papier en karton, pmd, oude metalen, textiel, tl-lampen, motorolie, frituurvet en -olie, (auto)batterijen, piepschuim, bloempotjes, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), klein gevaarlijk afval (KGA)

Wat kun je tegen betaling naar het recyclagepark brengen

Volgende afvalstoffen kun je betalend naar het recyclagepark brengen: grof brandbaar huisvuil, gipsmaterialen en -platen, bouw- en sloopafval, vlak glas, houtafval, harde plastics, tuinafval

Wat kun je niet naar het recyclagepark brengen

  • Gewoon restafval kan niet op het recyclagepark. Dat hoort thuis in de restafvalzak die wekelijks aan huis wordt opgehaald.
  • Vervallen medicatie kan je terugbrengen naar de apotheker.
  • Lege gasflessen breng je naar de gasleverancier.
  • Voor autobanden geldt een terugnameplicht; dus kan je ermee terecht bij de handelaar waar je nieuwe banden koopt.
  • Met dode huisdieren kun je niet terecht op het recyclagepark.
  • Groente- en fruitafval zijn niet toegelaten.
  • Materialen worden thuis verkleind en gescheiden. Afvalstoffen die te groot of te omvangrijk zijn, kun je niet kwijt op het recyclagepark.
  • Tijdelijk als coronamaatregel kun je niet met asbest terecht op het recyclagepark