Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling bepaalt hoe de rechten en plichten van het personeel juridisch zijn vastgelegd. Hierin zijn bepalingen opgenomen rond aanwerving en selectieprocedure, proeftijd, evaluatie, vorming, salaris, toelagen, verloven …

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van AGB De Kouter in zitting van 3 juli 2017 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 juli 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 6 juli 2017.

Rechtspositieregeling personeel AGB1 Mb(pdf)

Rechtspositieregeling personeel stad1016,4 Kb(pdf)

Rechtspositieregeling personeel OCMW1004,9 Kb(pdf)