Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling bepaalt hoe de rechten en plichten van het personeel juridisch zijn vastgelegd. Hierin zijn bepalingen opgenomen rond aanwerving en selectieprocedure, proeftijd, evaluatie, vorming, salaris, toelagen, verloven …

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van AGB De Kouter in zitting van 3 juli 2017 en de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 juli 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 6 juli 2017.

Rechtspositieregeling personeel AGB1 Mb(pdf)

Rechtspositieregeling personeel stad1016,4 Kb(pdf)

Rechtspositieregeling personeel OCMW1004,9 Kb(pdf)