Rasterborden

Snel online aanvragen

Een plaatsje reserveren op onze rasterborden?  Registreer hier online je aanvraag.

Online aanvragen

In en om het centrum van Poperinge bevinden zich zeven aankondigingsborden in metalen rasters. Voor de promotie van je activiteit kan je gebruik maken van die aankondigingsborden.

Ook in de deelgemeenten vind je tien kleinere varianten van deze borden terug.

Verenigingen en organisatoren mogen zelf borden aanleveren om hierop reclame te maken voor hun jaarlijkse of occasionele evenementen. 

Voorwaarden

De vereniging zorgt zelf voor de borden. 

Respecteer de afmetingen:

  • 1,10 m x 0,50 m voor een klein bord
  • 2,20 m x 0,50 m voor een groot bord

De borden zijn gemaakt in degelijk en waterbestendig materiaal: bijvoorbeeld spandoek, hout, dibond, volkern, ...  Liefst geen betonplex, want dat is te zwaar. Karton is ook niet toegelaten.

Voorzie op elke hoek en in het midden bovenaan en onderaan telkens een gat van minstens 10 mm.

Borden die niet aan die voorwaarden voldoen worden niet opgehangen.

Procedure

Dien minimum één maand voor het evenement je reservatie-aanvraag in. Hoe vroeger je de aanvraag indient, hoe meer kans op plaats.

De dienst Informatie & ICT behandelt je aanvraag en gaat na of er plaats is. Een sluitende zekerheid over de aanvraag is niet mogelijk: de planning van de borden verloopt volgens beschikbare ruimte. Evenementen van stadsdiensten hebben steeds voorrang op de rasterborden.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Op de rasterborden mag geen enkele commerciële vermelding staan.

Het is verboden om zelf borden uit te hangen. Bij overtreding geldt een geldboete van 50 tot 100 euro.

Afhandeling

Na bevestiging van de reservatie dient de vereniging de borden ten laatste drie weken voor het evenement af te leveren bij de Technische dienst (Ouderdomseweg 9B). Zo kan je nog zeker twee weken promotie voor je evenement voeren.

Na afloop van het evenement verwijdert de Technische dienst de borden. De verantwoordelijke van de vereniging heeft één maand de tijd, na verwijdering van de borden, om die op te halen bij de Technische dienst.

De borden kunnen niet bij de Technische dienst blijven liggen om te bewaren.