Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Landbouwraad

De landbouwraad is een erkend adviesorgaan inzake landbouw- en plattelandsaangelegenheden. De stedelijke landbouwraad heeft tot doel:

 • initiatieven nemen of ondersteunen die de land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling in Poperinge kunnen bevorderen,
 • adviezen verstrekken en voorstellen doen aan het college van burgemeester en schepenen/de gemeenteraad over alle materies die de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen, inclusief het toekennen van land- en tuinbouw gerelateerde subsidies,
 • meewerken aan en ondersteunen van initiatieven die een positieve beeldvorming van land- en tuinbouw en het platteland in al zijn facetten beogen,
 • actief deelnemen aan projecten, op welk niveau dan ook, waarbij de diverse actoren in land- en tuinbouw en platteland kunnen participeren,
 • overleg en samenwerking tot stand brengen onder de Poperingse landbouwverenigingen,
 • het landelijk karakter van Poperinge ondersteunen en in stand houden.

Samenstelling

 • Cisca Van Hecke

  Functies

  Voorzitter - Algemeen Boerensyndicaat
 • Eddy Beddeleem

  Functies

  Ondervoorzitter - Boerenbond
 • Elien Rosseel

  Functies

  Secretaris
 • Luc Verhille

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Paul Soenen

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Geert Dequidt

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Bart Decrock

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Kristien Montaigne

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Caroline Desot

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Regine Debyser CD&V

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Sabine Rouseré

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Mia Decaesteker

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Bert Adriaen

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Leen Tryssesoone

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Wout Desmyter

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Geert Dehaene

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Patrick Rosseel

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Stefan Vandromme

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • José Metsu

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Dirk Rosseel

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Evelyne Vandecasteele

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Kris Notebaert CD&V

  Contact
  Spaarpotweg 1 , 8978 Watou
  Tel.
  057 38 81 69
  kris.notebaert@poperinge.be

  Functies

  Lid