Landbouwraad

De landbouwraad is een erkend adviesorgaan inzake landbouw- en plattelandsaangelegenheden. De stedelijke landbouwraad heeft tot doel:

 • initiatieven nemen of ondersteunen die de land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling in Poperinge kunnen bevorderen,
 • adviezen verstrekken en voorstellen doen aan het college van burgemeester en schepenen/de gemeenteraad over alle materies die de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen, inclusief het toekennen van land- en tuinbouw gerelateerde subsidies,
 • meewerken aan en ondersteunen van initiatieven die een positieve beeldvorming van land- en tuinbouw en het platteland in al zijn facetten beogen,
 • actief deelnemen aan projecten, op welk niveau dan ook, waarbij de diverse actoren in land- en tuinbouw en platteland kunnen participeren,
 • overleg en samenwerking tot stand brengen onder de Poperingse landbouwverenigingen,
 • het landelijk karakter van Poperinge ondersteunen en in stand houden.

Samenstelling

 • Cisca Van Hecke

  Functies

  Voorzitter - Algemeen Boerensyndicaat
 • Eddy Beddeleem

  Functies

  Ondervoorzitter - Boerenbond
 • Elien Rosseel

  Functies

  Secretaris
 • Luc Verhille

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Paul Soenen

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Geert Dequidt

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Bart Decrock

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Kristien Montaigne

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Caroline Desot

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Regine Debyser CD&V

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Sabine Rouseré

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Mia Decaesteker

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Bert Adriaen

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Leen Tryssesoone

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Wout Desmyter

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Geert Dehaene

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Patrick Rosseel

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • Stefan Vandromme

  Functies

  Lid - Boerenbond
 • José Metsu

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Dirk Rosseel

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Evelyne Vandecasteele

  Functies

  Lid - Algemeen Boerensyndicaat
 • Kris Notebaert CD&V

  Contact
  Spaarpotweg 1 , 8978 Watou
  Tel.
  057 38 81 69
  kris.notebaert@poperinge.be

  Functies

  Lid