Provincie start publieke raadpleging PRUP Bedrijvigheid economische subregio Ieper

De provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeentes van de economische subregio Ieper (Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke) een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen te vinden.

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14/04/2022 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Ieper (Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke) goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van 02/05/2022 tot en met 01/07/2022.

Het PRUP Bedrijvigheid economische subregio Ieper kan je raadplegen op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en in Poperinge bij de omgevingsdienst.

Geef je mening, ideeën of opmerkingen op de voorgestelde denkpistes in de startnota via het digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en in Poperinge bij de omgevingsdienst.

Er wordt een webinar georganiseerd op 3/05/2022 om 19 u. en verschillende infomarkten waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn: op 17/05/2022 tussen 16 u. en 20 u. in OC De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren; op 18/05/2022 tussen 16 u. en 20 u. in de raadzaal van het gemeentehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke en op 24/05/2022 tussen 16 u. en 20 u. in OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, 8950 Heuvelland (Westouter). Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor deze momenten.

Gepubliceerd opvrijdag 29 april 20229.24 u.