Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

De provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn op het grondgebied van Poperinge zijn terug te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen.

Voor onze stad zijn dit de volgende RUP's: