Promotie en communicatie

Voor de promotie van je activiteit biedt de stad diverse communicatiekanalen aan.