Projecten 2021

In de aangepaste meerjarenplannen van stad, OCMW en AGB De Kouter staan de belangrijkste projecten voor 2021 (en de volgende jaren):

  • Dorpskernvernieuwing Haringe.
  • Integrale vernieuwing van het publiek domein in de Bellewijk (riolering, wegenis, voetpaden, openbaar groen, openbare verlichting).
  • Heraanleg diverse voetpaden.
  • Vergroening begraafplaats Ter Ruste.
  • Aanleg nieuw kerkhof in Proven.
  • Asfaltering Prof. Dewulfstraat (tussen Nieuwstraat en Ring).
  • Inrichting stadsloket en renovatie dak Sociaal Huis.
  • Inrichting van een buurtsalon in OC De Bampoele in Krombeke.
Gepubliceerd opdinsdag 22 december 20209.00 u.