Project HAIRE

Poperinge is partner in het project HAIRE. Dat staat voor Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe.

Actief participeren

Het project wil de isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland doorbreken en de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren.

Ouderen moeten actief kunnen participeren, zodat zij zelf kunnen definiëren welke ondersteuning ze nodig hebben.

Zestigplussers ontwikkelen zelf oplossingen om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren, op basis van hun eigen belangen, capaciteiten en voorkeuren. Vrijwilligers en professionelen binnen de zorg ondersteunen hen hierbij. 

Individueel en gemeenschappelijk

In Poperinge zullen 75 zestigplussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan wordt enerzijds het individueel welbevinden in kaart gebracht en wordt er een individueel actieplan opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een 'community rapport' met allerhande verbeterpunten voor de buurt.

Het project loopt van 01/01/2020 tot 31/03/2023. Het totale projectbudget bedraagt 5.363.199 euro. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bekijk de reportage uit de Europareeks van Focus-WTV. 

Andere partners:

 • Koenraad Départemental du Nord
 • Rother Vrijwillige Actie
 • East Sussex County Council
 • Universiteit van Plymouth
 • Welzijnszorg Kempen
 • Université d'Artois
 • M-A-P Digital Projects Ltd
 • OCMW Laakdal
 • Solidariteit Universiteit
 • Devon Mind Ltd
 • Feock Parochieraad
 • Unis-Cité Hauts de France