Project HAIRE

Stad en OCMW Poperinge zijn partner in het project HAIRE. Dit staat voor Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe.

Actief participeren

Het project wil de isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland doorbreken en de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren.

Ouderen moeten actief kunnen participeren, zodat zij zelf kunnen definiëren welke ondersteuning ze nodig hebben.

Zestigplussers ontwikkelen zelf oplossingen om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren, op basis van hun eigen belangen, capaciteiten en voorkeuren. Vrijwilligers en professionelen binnen de zorg ondersteunen hen hierbij. 

Individueel en gemeenschappelijk

In Poperinge zullen 75 zestigplussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan wordt enerzijds het individueel welbevinden in kaart gebracht en wordt er een individueel actieplan opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een 'community rapport' met allerhande verbeterpunten voor de buurt.

Wil je meer informatie? Mail friedel.verhaeghe@poperinge.be

Het project loopt van 01/01/2020 tot 30/09/2022. Het totale projectbudget bedraagt 5.363.199 euro. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bekijk de reportage uit de Europareeks van Focus-WTV via deze link.

Partners:

 • Koenraad Départemental du Nord
 • Rother Vrijwillige Actie
 • East Sussex County Council
 • Universiteit van Plymouth
 • Welzijnszorg Kempen
 • Université d'Artois
 • M-A-P Digital Projects Ltd
 • OCMW Laakdal
 • Stad en OCMW Poperinge
 • Solidariteit Universiteit
 • Devon Mind Ltd
 • Feock Parochieraad
 • Unis-Cité Hauts de France