Project Dureau werkt rond duurzaam (her)gebruik van water

Aardappelverwerkend bedrijf Aviko en stad Poperinge engageren zich om samen te werken aan het leaderproject ‘Dureau – duurzaam (her)gebruik van water’. De opzet is de aanleg van een nieuw bufferbekken, naast het bluswaterbekken in de Sint-Jansstraat, om water bruikbaar te maken voor de landbouw. De gemeenteraad keurde een overeenkomst goed met Aviko omtrent het ter beschikking stellen van de bekkens voor regen- en afvalwater en de vestiging van een erfdienstbaarheid van afvloeiing.

Leader is een programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50 %), Vlaamse (25 %) en Provinciale middelen (25 %). Met steun van ELFPO.

Gepubliceerd opdinsdag 7 juli 20200.00 u.