Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 2024