Tijdelijke politieverordening - Nacht van't Jonk Geweld

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de fuif Nacht van't Jonk Geweld.

Tijdelijke politieverordening - Nacht van 't Jonk Geweld