Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Tussenkomst in begrafeniskosten van behoeftigen

Dit reglement regelt de begrafeniskosten van een behoeftige die op het ogenblik van zijn overlijden ingeschreven is in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of het wachtregister van Poperinge. 

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 19 december 2017.

Tenlasteneming begrafeniskosten behoeftigen878,7 Kb(pdf)