Tussenkomst in begrafeniskosten van behoeftigen

Dit reglement regelt de begrafeniskosten van een behoeftige die op het ogenblik van zijn overlijden ingeschreven is in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of het wachtregister van Poperinge. 

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 19 december 2017.

Tenlasteneming begrafeniskosten behoeftigen878,7 Kb(pdf)