Tijdelijke politieverordening - Holiday Inn

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van Holiday Inn.

Tijdelijke politieverordening - Holiday Inn