2023-F005: Fiets Stellizzio

  • Nr.: 2023-F005
  • Datum registratie: 14/02/2023
  • Merk: Stellizzio
  • Kleur: grijs/zwart
  • Type: stadsfiets
  • Kader: herenfiets
  • Vindplaats: station
  • Specifieke omstandigheden / gegevens vindplaats: weesfiets