2023-F004: Fiets

  • Nr.: 2023-F004
  • Datum registratie: 14/02/2023
  • Merk: n/a
  • Kleur: grijs
  • Type: stadsfiets
  • Kader: damesfiets
  • Vindplaats: station
  • Specifieke omstandigheden / gegevens vindplaats: weesfiets