2023-F002: Fiets Demuynck

  • Nr.: 2023-F002
  • Datum registratie: 24/01/2023
  • Merk: n/a
  • Kleur: grijs-zwart
  • Type: stadsfiets
  • Kader: herenfiets
  • Vindplaats: Krombekestraat
  • Specifieke omstandigheden / gegevens vindplaats: ---