Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

  • 📅 Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 28 januari 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 31 januari 2019.

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn98,7 Kb(pdf)