Tijdelijke politieverordening - Intrede Sint

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de intrede van de Sint.

Tijdelijke politieverordening - Intrede Sint