Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Politieverordening op de afvalstromen

De politieverordening op de afvalstromen is van toepassing op de inzameling, ophaling en verwijdering van alle huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 28 januari 2020.

Politieverordening op de afvalstromen6,2 Mb(pdf)