Politieverordening op de afvalstromen

De politieverordening op de afvalstromen is van toepassing op de inzameling, ophaling en verwijdering van alle huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 28 januari 2020.

Politieverordening op de afvalstromen6,2 Mb(pdf)