Politieverordening op de afvalstromen

De politieverordening op de afvalstromen is van toepassing op de inzameling, ophaling en verwijdering van alle huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 31 maart 2021.

Politieverordening op de afvalstromen684,1 Kb(pdf)