Tijdelijke politieverordening - Proefproject Fietszone

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van het proefproject 'Fietszone'.

Tijdelijke politieverordening - Proefproject Fietszone