Tijdelijke politieverordening - Gymkana

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van een Gymkana.

Tijdelijke politieverordening - Gymkana