Tijdelijke politieverordening - Zieken Ommegang

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de Zieken Ommegang.

Tijdelijke politieverordening - Zieken Ommegang