Tijdelijke politieverordening - Pameltje Ommegang

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van Pameltje Ommegang.

Tijdelijke politieverordening - Pameltje Ommegang