Tijdelijke politieverordening - Mondi-Run

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de Mondi-Run.

Tijdelijke politieverordening - Mondi-Run