Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Havermuis

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de Rommelmarkt Havermuis.

Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Havermuis