Subsidiëring jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

Dit reglement regelt de erkenningsvoorwaarden voor jeugd-, sport- en/of culturele verenigingen, de subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurraad en de voorwaarden tot (jaarlijkse) subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen met een algemene subsidie en (facultatief) een plussubsidie. 

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2023.
  • 📅 Bekendmaking op 28 maart 2023.

Subsidiëring jeugd-, sport- en cultuurverenigingen