Subsidiëring jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

Dit reglement regelt de erkenningsvoorwaarden voor jeugd-, sport- en/of culturele verenigingen, de subsidiëring van de jeugd-, sport- en cultuurraad en de voorwaarden tot (jaarlijkse) subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen met een algemene subsidie en (facultatief) een plussubsidie. 

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 29 oktober 2021.

Vraag hier je subsidie aan