Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Proven

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de jaarlijkse rommelmarkt te Proven.

Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Proven