2022-007: Samsung klaptelefoon

  • Nr.: 2022-007
  • Beschrijving voorwerp: Samsung klaptelefoon
  • Datum registratie: 19/01/2022
  • Opmerkingen: binnengebracht bij de lokale politie te Poperinge