Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben. 

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden jouw bestaansmiddelen en die van jouw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van jouw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder je recht kunt hebben op een IGO,  vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Je moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

 • Leeftijdsvoorwaarde: je moet minstens 65 jaar zijn.
 • Nationaliteitsvoorwaarde: je bent Belg of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
 • Verblijfsvoorwaarde: je moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben.  Je mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet je de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als je:
  • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op jouw gewone adres.
  • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.

Meer informatie over de nationaliteitsvoorwaarde, de verblijfsvoorwaarde en de controles op de verblijfsvoorwaarde vind je op de website van de Federale Pensioendienst. 

Procedure

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor jouw IGO. Het onderzoek start automatisch als je:

 • een pensioen aanvraagt in België
 • al een pensioen krijgt in België
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

In alle andere gevallen kan je zelf jouw IGO aanvragen:

Meer informatie over het aanvragen van jouw pensioen en/of de IGO vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Kostprijs

Het bedrag dat je kunt ontvangen is afhankelijk van jouw financiële middelen en jouw gezinssituatie. 

 • Basisbedrag voor samenwonenden: 754,52 euro (cijfer 1 januari 2020)
 • Basisbedrag voor alleenstaanden: 1.131,78 euro (cijfer 1 januari 2020)

Meer informatie vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Zitdag

De Federale Pensioendienst (voor de werknemers) en de RSVZ (voor de zelfstandigen) hebben maandelijks zitdag in het Sociaal Huis telkens op de 4e dinsdag van de maand.

Bij de FPD loopt de zitdag van 9 tot 11 u. en bij de RSVZ van 9 tot 10 u. Je hoeft op voorhand geen afspraak te maken.