Tijdelijke politieverordening - Tijdelijke maatregel grensovergang

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van een tijdelijke maatregel ter hoogte van de grensovergang.

Tijdelijke politieverordening - tijdelijke maatregel grensovergang