Tijdelijke politieverordeningen - WRC Ypres Rally 2021

Het college keurt een drietal tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer goed naar aanleiding van de WRC Ypres Rally 2021:

  • Tijdelijk verkeersreglement;
  • Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het instellen van verboden zones;
  • Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. verkenningen.

De raad keurt een een tijdelijke politieverordening goed naar aanleiding van de WRC Ypres Rally 2021:

  • Tijdelijke politieverordening ambulante handel, onderhoud, ... .