Tijdelijke politieverordening - Tractortreffen Reningelst

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van het tractortreffen in Reningelst.