Tijdelijke politieverordening - Donkere Ommegang

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de Donkere Ommegang.

Tijdelijke politieverordening - Donkere Ommegang