Begeleidingsteam voor starters

Heb je er altijd al van gedroomd om een eigen winkel uit te baten? Sta je te popelen om je eigen concept uit te werken, maar heb je nood aan extra begeleiding?

Doe een beroep op ons gratis begeleidingsteam voor kandidaat-ondernemers en starters. Het begeleidingsteam bestaat uit een boekhoudkundig expert, een financieel expert, een communicatie-marketing expert en een bouwexpert.

Voorwaarden

Volgende documenten moet je verplicht aan je inschrijving toevoegen:

 • Een voor kennisname én aanvaarding ondertekend exemplaar van het reglement.
 • Een document waaruit blijkt dat je wettelijk bekwaam bent en niet in staat van faillissement of onvermogen verkeert of verkeerde voorafgaand aan de kandidaatstelling. Dit document kan je makkelijk aanvragen bij de belastingdienst.
 • Een document waaruit blijkt dat je geen schulden hebt aan de fiscus of de sociale zekerheid (achterstallige belastingen of sociale bijdragen). Ook dit document kan je makkelijk aanvragen bij de belastingdienst.
 • Een uittreksel uit het strafregister. Dit uittreksel kan je bekomen op de dienst Burgerzaken/bevolking van het stad- of gemeentehuis van je woonplaats. Inwoners van Poperinge kunnen dit hier digitaal opvragen.
 • Indien nodig: de vereiste attesten, diploma’s of andere documenten om de beoogde zaak te kunnen uitbaten en/of om een ondernemingsnummer te verkrijgen.
 • Een duidelijke en gemotiveerde beschrijving van je project of concept.
 • Een aanzet tot businessplan die de haalbaarheid van je project of concept illustreert met een prognose van inkomsten en uitgaven.

Procedure

De gratis begeleiding verloopt in vier concrete fasen:

 1. Na je kandidatuur word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de dienst ondernemen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van je idee of project en van de nodige begeleiding om je idee of project uitvoerbaar te maken.
 2. Na dit gesprek maken we samen een op maat gemaakt plan van begeleiding op. De begeleiding bestaat uit maximum 12 sessies van telkens 2 uur die verspreid kunnen worden over maximum 3 jaar. Per begeleider - de financieel expert, de boekhoudkundig expert en de communicatie-marketing expert - moeten er minimum 2 sessies gevolgd worden. De overige 6 sessies worden verdeeld over de vier experts.
 3. Hierna volgt de begeleiding. Bij het volgen van de sessies wordt een zekere inzet van je verwacht zodat er een dynamische interactie kan ontstaan tussen jou en de begeleider.
 4. Na de begeleiding volgt een digitale enquête om het begeleidingsteam te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Voor wie

Het team is er voor alle natuurlijke of rechtspersonen die een idee of plan hebben om een eigen zaak op te starten, die effectief op het punt staan een eigen zaak te starten of die dat minder dan een half jaar geleden gedaan hebben op het grondgebied van Poperinge.

Tijdens de looptijd van de begeleiding dien je actief op zoek te gaan naar een geschikt pand om je zaak te starten of dien je reeds een geschikt pand gevonden te hebben.

Op grond van een gemotiveerde aanvraag kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemers die tussen een jaar en drie jaar geleden een eigen zaak opgestart hebben op het grondgebied van Poperinge.