Tijdelijke politieverordening - Beach Party

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de fuif Beach Party.

Tijdelijke politieverordening - Beach Party