Tijdelijke politieverordening - La BIERint

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van het evenement La BIERint.