Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Sint-Jan-ter-Biezen

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de Rommelmarkt Sint-Jan-ter-Biezen.